Drumeție trecută

Drumeție în familie în aria protejată Podișul Hârtibaciului